5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 03/03/2010 tarih ve 421.02.02.2010-072987 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(performancemesh.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (performancemesh.com) according to decision nr. 421.02.02.2010-072987 dated 03/03/2010 of the Telecommunication Presidency.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr